Tài chính

Kể từ năm 1990, 9.039 học sinh năm hai trung học từ Khu vực Vịnh San Francisco, Boston, New York, Philadelphia và Seattle đã chọn trở thành Người tìm kiếm Mùa hè.

Ngày nay, chúng tôi là một tổ chức gồm các cá nhân, nhà tài trợ và đối tác cộng tác với Người tìm kiếm mùa hè để hướng tới Không có trần, mang tính hệ thống hoặc bên trong.

Dưới đây, hãy khám phá những con số và câu chuyện đằng sau những con số trong kho lưu trữ Báo cáo thường niên và Tài chính của chúng tôi.

Chào mừng bạn đến với summersearch.org MỚI!

اضغط على اللغة الإنجليزية للترجمة
অনুবাদ করতে ইংরেজিতে ট্যাপ করুন
点击英语进行翻译
點擊英文進行翻譯
Appuyez sur Anglais pour traduire
번역하려면 영어를 탭하세요
Toca Inglés para traducir
برای ترجمه روی انگلیسی ضربه بزنید
I-tap ang English para isalin
Click vào tiếng Anh để dịch
Nhấn vào “Tiếng Anh” để dịch
viTiếng Việt