Chính sách quyền riêng tư của Tìm kiếm Mùa hè

Tuyên bố về quyền riêng tư này tiết lộ các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư của Summer Search. Summer Search biết rằng bạn quan tâm đến cách thông tin về bạn được sử dụng và chia sẻ, đồng thời chúng tôi đánh giá cao sự tin tưởng của bạn rằng chúng tôi sẽ thực hiện điều đó một cách cẩn thận và hợp lý.

Thông báo này mô tả chính sách quyền riêng tư của chúng tôi và áp dụng cho tất cả thông tin mà Summer Search nhận được, cả trực tuyến và ngoại tuyến, trên bất kỳ Nền tảng nào ('Nền tảng' bao gồm trang web và ứng dụng di động của Summer Search), cũng như mọi thông tin liên lạc bằng điện tử, văn bản hoặc bằng miệng.

Thu thập và sử dụng thông tin

Summer Search sẽ không bán, chia sẻ, trao đổi hoặc cho thuê địa chỉ email hoặc thông tin cá nhân khác với bất kỳ tổ chức nào, cũng như không gửi thư cho các cử tri của chúng tôi thay mặt cho các tổ chức khác, theo những cách khác với những gì được tiết lộ trong tuyên bố này.

Chúng tôi có quyền tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân theo yêu cầu của pháp luật; để tuân thủ thủ tục tố tụng tư pháp, lệnh của tòa án hoặc quy trình pháp lý khác; nếu chúng tôi xác định rằng việc tiết lộ đó là cần thiết để khẳng định hoặc bảo vệ các quyền hoặc tài sản hợp pháp của chúng tôi hoặc để bảo vệ các quyền hoặc tài sản hợp pháp của người khác; để ngăn ngừa tổn hại cho bất kỳ người nào; hoặc liên quan đến việc sáp nhập thực tế hoặc được đề xuất hoặc giao dịch hoặc thủ tục khác liên quan đến việc chuyển giao toàn bộ hoặc một phần chương trình hoặc tài sản mà thông tin liên quan đến.

Chúng tôi cũng có quyền tiết lộ thông tin cá nhân để điều tra, ngăn chặn hoặc thực hiện hành động liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp, nghi ngờ gian lận, các tình huống liên quan đến các mối đe dọa tiềm ẩn đối với sự an toàn thể chất của bất kỳ người nào, vi phạm Điều khoản và Điều kiện của Summer Search hoặc các thỏa thuận khác, hoặc theo yêu cầu khác hoặc được pháp luật cho phép.

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin nhân khẩu học tổng hợp với các đối tác, nhà tài trợ và nhà tài trợ của chúng tôi. Điều này không được liên kết với bất kỳ thông tin cá nhân nào có thể nhận dạng bất kỳ cá nhân nào.

Liên kết

Trang web Tìm kiếm Mùa hè chứa các liên kết đến các trang web khác và tuyên bố về quyền riêng tư này chỉ áp dụng cho thông tin được thu thập trực tiếp trên trang web này. Xin lưu ý rằng Summer Search không yêu cầu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các hoạt động bảo mật của các trang web khác hoặc ứng dụng của bên thứ ba đó. Chúng tôi khuyến khích người dùng lưu ý khi họ rời khỏi trang web của chúng tôi và đọc các điều khoản về quyền riêng tư của mỗi trang web thu thập thông tin nhận dạng cá nhân.

Quyền riêng tư của nhà tài trợ trang web

Các giao dịch bằng thẻ tín dụng trên trang web Tìm kiếm Mùa hè được xử lý bởi nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba; chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin đó để xử lý khoản quyên góp và ghi nhận món quà.

Khảo sát

Đôi khi, Summer Search yêu cầu thông tin từ người dùng thông qua khảo sát bằng cách sử dụng các trang web khác hoặc ứng dụng của bên thứ ba và do đó chịu sự điều chỉnh của chính sách bảo mật của riêng họ. Việc tham gia vào các cuộc khảo sát hoặc cuộc thi này là hoàn toàn tự nguyện và người dùng có thể chọn có tiết lộ thông tin này hay không.

Đăng ký trang web

Để sử dụng một số tính năng của trang web này, trước tiên người dùng phải điền vào mẫu đăng ký. Trong quá trình đăng ký, người dùng có thể được yêu cầu cung cấp thông tin liên hệ và/hoặc thông tin nhận dạng cá nhân khác. Thông tin này được sử dụng để liên hệ với người dùng về Summer Search và các chủ đề trên trang web của chúng tôi mà họ đã bày tỏ sự quan tâm, đồng thời cho phép người dùng lấy lại mật khẩu đã bị mất. Thông tin này có thể được ghi lại trên các trang web khác hoặc ứng dụng của bên thứ ba và do đó, được điều chỉnh bởi chính sách bảo mật của riêng họ.

Bản tin và các thông tin liên lạc qua email khác

Summer Search có thể liên lạc với bạn bằng cách gửi bản tin điện tử, lời mời hoặc thông báo email khác. Các dịch vụ này được cung cấp thông qua các nhà cung cấp bên thứ ba và do đó, được điều chỉnh bởi chính sách bảo mật của riêng họ. Summer Search sẽ chỉ gửi những loại thông tin liên lạc này cho bạn nếu bạn bày tỏ sự quan tâm đến tổ chức.

Nếu bạn nhận được thư do nhầm lẫn hoặc không muốn nhận thông tin liên lạc từ Summer Search nữa, bạn có thể từ chối nhận các thư trong tương lai bằng cách chọn “hủy đăng ký” ở cuối mỗi thư. Nếu người dùng chọn sử dụng chức năng “Gửi nội dung này cho bạn bè” của chúng tôi, chúng tôi sẽ yêu cầu họ cung cấp địa chỉ email của người bạn đó. Summer Search sẽ tự động gửi cho bạn bè một tin nhắn e-mail một lần mời họ truy cập trang web. Summer Search lưu trữ thông tin này tạm thời với mục đích duy nhất là gửi tin nhắn một lần này.

Thống kê web

Chúng tôi sử dụng địa chỉ IP để phân tích xu hướng, quản lý trang web, theo dõi chuyển động của người dùng và thu thập thông tin nhân khẩu học rộng rãi để sử dụng tổng hợp cho mục đích báo cáo và tài trợ. Địa chỉ IP không được liên kết với thông tin nhận dạng cá nhân.

Bảo vệ

Trang web này thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa để bảo vệ thông tin của người dùng và chúng tôi có các biện pháp bảo mật để bảo vệ việc mất mát, lạm dụng và thay đổi thông tin dưới sự kiểm soát của chúng tôi.

Cập nhật thông tin cá nhân

Nếu thông tin liên hệ cá nhân của người dùng thay đổi hoặc nếu người dùng không còn mong muốn trở thành thành viên của cộng đồng web của chúng tôi, chúng tôi sẽ cố gắng cung cấp cách sửa, cập nhật hoặc xóa dữ liệu cá nhân đã được cung cấp cho chúng tôi. Có hai cách người dùng có thể thực hiện những thay đổi này:

Câu hỏi

Mọi câu hỏi liên quan đến chính sách quyền riêng tư của Summer Search vui lòng gửi tới:

Tìm kiếm mùa hè
304 Đường 12, Phòng 4A
Oakland, CA 94607
info@summersearch.org.

Chào mừng bạn đến với summersearch.org MỚI!

اضغط على اللغة الإنجليزية للترجمة
অনুবাদ করতে ইংরেজিতে ট্যাপ করুন
点击英语进行翻译
點擊英文進行翻譯
Appuyez sur Anglais pour traduire
번역하려면 영어를 탭하세요
Toca Inglés para traducir
برای ترجمه روی انگلیسی ضربه بزنید
I-tap ang English para isalin
Click vào tiếng Anh để dịch
Nhấn vào “Tiếng Anh” để dịch
viTiếng Việt