Marso 17, 2023

Nakatayo na may Pride

Brendan Hill

Si Brendan ay ang National Marketing & Communications Manager sa Summer Search.
Pride-2023-cover

Sa Summer Search, iginagalang namin ang mga pagkakakilanlan ng aming komunidad.

Itinataas natin ang kanilang mga kuwento at katotohanan. Ngayon, at araw-araw.

Dapat din nating kilalanin ang patuloy, at mabilis na pagkalat ng anti-trans, anti-drag, anti-queer na batas, retorika, at karahasan sa buong bansa.

Bilang MJ Jones, Summer Search's National Project Manager of Post-Secondary Programs, kamakailan ay ibinahagi sa isang email ng kawani, "Upang maging maingat sa mental wellness at mga trigger, hindi ako magbabahagi ng mga partikular na kaganapan/batas/kilos ng karahasan dito, ngunit gusto kong kilalanin na ito ay nagpapatuloy at nakakatakot, ay nakakaapekto sa mga miyembro ng aming komunidad ng Summer Search.

Kung ikaw ay isang queer/trans Summer Searcher na nangangailangan ng suporta, mangyaring makipag-ugnayan sa isa sa iyong mga mentor.

Walang alinlangan naming sinusuportahan at pinararangalan ang aming LGBTQIA2-S (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender at/o Gender Expansive, Queer at/o Questioning, Intersex, Asexual, at Two-Spirit) mag-aaral, alumni, pamilya, kawani, kasosyo, at mga tagasuporta.

Sa ganoong diwa, ipinagmamalaki naming muling ibinabahagi ang espesyal na bersyong ito ng logo ng Paghahanap sa Tag-init (sa itaas), na nagpapakita ng inklusibong diwa ng Progressive Pride Flag (orihinal na idinisenyo ni Daniel Quasar noong 2018 para isama ang People of Color, Trans na mga indibidwal, at ang mga nabubuhay na may HIV/AIDS at ang mga nawala). (Orihinal na ibinahagi noong Hunyo 2021).

Gumawa ng aksyon:

Mga organisasyon at mapagkukunang i-explore (ibinahagi ng staff ng Summer Search):

Ang Summer Search ay nakatayo kasama at para sa aming mga mag-aaral at kanilang mga pamilya, anuman ang katayuan sa imigrasyon, kasarian, sekswalidad, lahi, kakayahan, o relihiyon.

SS_Pride_final_cover

Maligayang pagdating sa BAGONG summersearch.org!

اضغط على اللغة الإنجليزية للترجمة
অনুবাদ করতে ইংরেজিতে ট্যাপ করুন
点击英语进行翻译
點擊英文進行翻譯
Appuyez sur Anglais pour traduire
번역하려면 영어를 탭하세요
Toca Inglés para traducir
برای ترجمه روی انگلیسی ضربه بزنید
I-tap ang English para isalin
Nhấn vào tiếng Anh để dịch
I-tap ang “English” para isalin
tlTagalog