BO-Voices-2024-Event-Cover

Thank you for your support of our Voices of Summer Search event!

Your contribution will support our program to provide professional mentoring and transformative summer experiences to over 300 high school students and post-secondary and career guidance to more than 600 post-secondary participants. Thank you!

Return to Voices 2024


Summer Search là một tổ chức phi lợi nhuận theo mục 501(c)(3) và mọi khoản quyên góp đều được khấu trừ thuế trong phạm vi luật pháp cho phép. Mã số thuế liên bang của chúng tôi là 68-0200138.

Nếu muốn, bạn có thể quyên góp bằng cách gửi séc tới:

Tìm kiếm mùa hè
PO BOX 7731
San Francisco, CA 94120-7731

Vui lòng gửi kèm ghi chú với bất kỳ hướng dẫn đặc biệt nào mà bạn muốn chúng tôi tuân theo khi xử lý khoản quyên góp của bạn, bao gồm cả chỉ định cho món quà của bạn.

Ủy ban sự kiện

Tricia Trống

Cà ri Deirdre

Donna Desilus

Liza Meyerhardt

Kathrin Midgley

Emmie Monsein

Người tổ chức sự kiện

Tricia & Tim Trống

Tony & Amy Briney

Julie & Kevin Callaghan

Julianna Connolly & Brian McDonnell

Deirdre Curry & Mike Donahue

Donna Desilus

Jeff & Caitlin Dorigan

Tanya Freeman-Trí tuệ & Richard Trí tuệ

Ron German & Tiffany Andrade

Nancy Hsiung & Charles Keough

Brian & Amanda Kinney

Christine & John Komola

David & Carrie Lucchino

Ric Marx & Deborah Benson

Liza & Jeffrey Meyerhardt

Kathrin & Hank Midgley

Dale & Robert Mnookin

Emmie Monsein

Haren & Caitlin Nayagan

Yareni Sanchez & Benjamin Mays

Marie & Mark Schwartz

Gỗ Lynda Schweitzer & Gỗ Dan

Ellen & Steven Segal

Gavin Smith & Khai-El Johnson

Margie & Paul Stanzler

Fredi & Howard Stevenson

Jeff & Chrissy Teschke

Joanna & Nigel Travis

Chào mừng bạn đến với summersearch.org MỚI!

اضغط على اللغة الإنجليزية للترجمة
অনুবাদ করতে ইংরেজিতে ট্যাপ করুন
点击英语进行翻译
點擊英文進行翻譯
Appuyez sur Anglais pour traduire
번역하려면 영어를 탭하세요
Toca Inglés para traducir
برای ترجمه روی انگلیسی ضربه بزنید
I-tap ang English para isalin
Click vào tiếng Anh để dịch
Nhấn vào “Tiếng Anh” để dịch
viTiếng Việt