Jeannine-Carter-BA-Board
  • Ban cộng đồng
  • Hội đồng quản trị quốc gia

Jeannine Carter

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Vùng Vịnh

Đại từ: Cô ấy | Cô ấy

Tiêu đề chuyên môn: Người sáng lập & Trưởng nhóm đổi mới, Đổi mới toàn diện

Chào mừng bạn đến với summersearch.org MỚI!

اضغط على اللغة الإنجليزية للترجمة
অনুবাদ করতে ইংরেজিতে ট্যাপ করুন
点击英语进行翻译
點擊英文進行翻譯
Appuyez sur Anglais pour traduire
번역하려면 영어를 탭하세요
Toca Inglés para traducir
برای ترجمه روی انگلیسی ضربه بزنید
I-tap ang English para isalin
Click vào tiếng Anh để dịch
Nhấn vào “Tiếng Anh” để dịch
viTiếng Việt